Úterý 26. ledna 1993

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, než začnu odůvodňovat kandidaturu dr. Miroslava Sládka, chtěl bych vyjádřit podiv nad tím, že sněmovna vyjadřovala rozhořčení nad tím, že jsme si dovolili vznést určité procedurální a pozměňovací návrhy. Domnívám se, že na toto máme právo a byl bych rád, aby to sněmovna snášela v klidu.

Poslanci Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa navrhují za kandidáta na funkci prezidenta dr. Miroslava Sládka, předsedu Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa. Především díky jeho osobě strana rozšířila svoji působnost a získala významné místo na naší politické scéně. Vzestup a úspěch naší strany je více než obrovský a nemá v historii země obdoby. Pro naše politické odpůrce je to možná překvapení, pro nás to však překvapení není. Díky nezměrnému úsilí dr. Sládka, který trpělivě pracoval, hovořil s lidmi, dokázal přes obrovský odpor vládnoucí garnitury prosadit a získat podporu voličů.

V knize dr. Miroslava Sládka "... a tak to vidím já" je napsáno - cituji: "Snad ze všeho nejvíce potřebují naši lidé zvednout hlavy. Nebát se otevřeně říci svůj názor a pěstovat v sobě hrdost na svou zem, jazyk, vlajku a hymnu." Konec citátu.

Ano, po 17. listopadu jsme měli velmi zapotřebí uvědomit si, že jsme státem, kde v duchovní oblasti jsou výtvory našich národů v poměru ke světu více než srovnatelné.

Předseda SPR-RSČ Miroslav Sládek na svých mítincích včas varoval před všemi negativními jevy doprovázejícími sametové obrození. Za svou oprávněnou kritiku sklízel nenávist, ale i přízeň mnohých. Vzdělání, přesný odhad situace, osobní odvaha a neobyčejná pracovitost. To jsou vlastnosti, které získaly obdiv a uznání jeho stranických kolegů a přátel. Není u nás politika, který by byl v tak častém kontaktu s občany jako dr. Sládek. Výjimečnost jeho projevů, tak blízká nejširšímu okruhu všech vrstev občanů, spočívá především v jasném a srozumitelném vyjadřování. Tzn. za každých okolností nazývat věci pravým jménem. To, co skutečně vadí jeho nepřátelům, je jeho pevný a neměnný postoj.

Dr. Sládek je zároveň politikem hluboce lidským, který přichází mezi své příznivce s maximálním pochopeních pro každodenní starosti občanů. Vzpomenu jen na věcné a finanční dary naší strany nemocnicím a všem potřebným. Všechny měly jediný cíl - alespoň částečně ze skromných prostředků pomoci těm, kteří pomoc nejvíce potřebují. Takové politiky potřebuje tato nešťastná země. Potřebujeme do vedení státu politika, který ví, že v současné Evropě bude po rozbití Československa velice těžké uchovat pro Českou republiku vlastní identitu. Potřebujeme politika, který zabrání závislosti na silném Německu. Dnes, místo toho, abychom budovali silné spolkové Československo, rozdělujeme se. Potřebujeme politika, který bude mít na zřeteli skutečný vzestup státu jak ekonomický, tak kulturní, který nebude národ ponižovat, ale bude umět vrátit lidem sebevědomí a úctu k sobě samým a bude svému národu v dobách dobrých a zlých příkladem a oporou. Tyto vlastnosti má kandidát poslanců SPR-RSČ PhDr. Miroslav Sládek. Tímto vás žádám o podporu našeho kandidáta.

Dále mi dovolte, abych se v krátkosti zmínil i o protikandidátovi.

Občan Václav Havel může být dotčen, vyjádří-li můj příspěvek názory, které servilní masmédia nedokázala zveřejnit. Václav Havel sice vyklidil Hrad a zaujal pozici mrtvého brouka, ovšem škody napáchané jeho "humanistickou politikou" jsou natolik nesmírné, že jejich důsledky nejsme schopni vůbec domýšlet.

Loňským listopadem uplynuly tři roky od velké sametové revoluce, kterou u nás kulminovaly události, související s předem připravovanými změnami kurzu po nástupu Gorbačova. 17. listopad se měl stát obratem k opětovnému znovunabytí demokracie a prosperity. Ve skutečnosti šlo pouze o transformaci komunistických struktur do nových poměrů. Většina lidí, kteří před třemi lety obětavě mrzli na náměstích, se domnívali, že listopadové události otevřou novou a lepší kapitolu našich dějin. Netrvalo dlouho a řadový občan, byť částečně ovlivňován uplakanými nacistickými projevy z dílen různých profidisidentů, zjistil, že se stal pouhou loutkou na pódiu velkého sametového divadla.

Objevuje se Občanské fórum, pro nic netušící národ nová naděje, pro hrstku určených karieristů v čele s Václavem Havlem je však vznik Občanského fóra odrazovým můstkem do čelných pozic vedení státu. Zde se pustili do díla, jehož výsledky s rozpaky či odporem sledujeme, ale rozhodně je nepřijímáme. Vládnoucí garnitura švarných starších pánů, dávájících se fotografovat na stránkách nezávislých deníků s tenisovými pálkami či ještě lépe s pivními půllitry. Z Hradčan ještě nezmizely stopy hanby a koloběžek, ještě stále zamořují výpary z Vikárky ústí Zlaté uličky.

Ještě zde straší postavy umaštěných a podivně vyhlížejících poradců a prezidentský kancléř, typický příklad vlastenecké šlechty, hrdě se hlásí o svá panství a naše historické památky. Ještě zde straší silueta panovníka v čepici s rolničkami, megalomana a zamindrákovaného umělce. Tento dramatik, bývalý mluvčí Charty 77, nutno však podotknout, že i Charta se nakonec od jeho osoby distancovala, byl svými štědrými zahraničními sponzory vychován jako budoucí osobnost oboustranně přijatelná při sametovém předání moci bývalých komunistům. Po svém zvolení ve snaze přesvědčit veřejnost o svých humanistických zásadách vyhlásil neuváženě rozsáhlou amnestii. Dopad na občany byl zcela opačný. Řada jeho dalších rozhodnutí byla potvrzením skutečnosti, že jde o člověka trpícího vlastní představou spasitele, světového filosofa, povolaného řešit naše i světové problémy. Člověka, který již ve svém prvém projevu zklamal občana a který celý národ mnohokrát označil za hříšníky.

Za tři roky jeho vlády máme ještě více zhroucené hospodářství, katastrofální kriminalitu, snižování životní úrovně těch občanů, kteří museli dříve i nyní poctivě pracovat, a co je nejhorší, podstatnou měrou se zasloužil o rozpad naší milované vlasti, Československa. Jedné z mála jistot, které jsme měli. Můžeme odpustit leccos, ale toto nikoliv. Všichni, kdo se jakkoliv zasloužili o rozbití Československa, budou jednou stát zcela jistě před soudem dějin a možná nejen před ním.

Václava Havla bohužel i mnohé zahraniční kruhy podporovaly v rámci svých plánů formou diplomů a cen, vesměs nevýznamných. Pozadu samozřejmě nezůstaly naše sdělovací prostředky, proslulé pochlebováním každému, kdo je u moci. Chraň nás Bůh, ovšem za našeho rozhodujícího přispění, před lidmi Havlova režimu.

Na štěstí se našli hned po sametové revoluci lidé, kteří se nebáli strhnout oponu absurdního divadla. Jedním z nejvýznamnějších počinů našeho polistopadového vývoje byl vznik Sdružení pro republiky - Republikánské strany Československa. Tato strana statečných lidí, vedená vynikajícím člověkem a vlastencem PhDr. Miroslavem Sládkem, jedním z dnešních kandidátů na úřad prezidenta ČR, se stala útočištěm a nadějí všech, kteří chtějí žít ve skutečně právním, demokratickém a prosperujícím státě. Víme, jak se nejmocnější vždy stavěli k činnosti SPR-RSČ. Nebyla jim vhod kritika a opozice, zkrátka byl a je pro ně nepřijatelný každý, kdo se odvážil říci nahlas svůj názor. Za dobu své činnosti vydržela republikánská strana všechno možné, urážky, pomluvy, totální informační blokádu, směsici Goeblsovských polopravd a lží, tlaky a výhrůžky. Nutno podotknout, že většina všech inkvektiv a snah o diskreditaci SPR-RSČ a jejího předsedy byla iniciována právě Václavem Havlem, případně skupinou jeho poradců.

Jenom v krátkosti se zmíním o trestním stíhání předsedy SPR-RSČ PhDr. Miroslava Sládka pro údajné hanobení republiky a jejího představitele. Byla zde evidentní snaha dostat za každou cenu dr. Sládka mimopolitický život, a to i v době jeho působení ve Federálním shromáždění. Dr. Sládek na dnes již historické demonstraci Republikánů řekl pouze to, co si většina občanů myslela a co nyní vyplývá napovrch. Paradoxem zůstává, že podle stejného paragrafu byli stíhání v době totality disidenti. Lidsky vzato, osud Václava Havla jako politika a prezidenta je pro nás nepřijatelný. Myslím, že bychom si všichni měli kriticky odpovědět na otázku, kdo vlastně doopravdy Václav Havel je, jak se projevil v nedávné funkci prezidenta ČSFR a také co žádáme a koho chceme na Hradě.

Jestli chceme další amnestiii pro vrahy a recidivisty, jestli chceme posílat další nabídky a omluvy panu Neubauerovi, jestli chceme znovu mít na Hradě "vlastence Schwarzenberga", jestli chceme stavět pro nenapravitelné dacany a recidivisty přebohatě dotované penziony a hotelové ubytovny místo věznic, jestli chceme z toho zbytku republiky mít smetiště, kam ostatní Evropa bude vyvážet své cikány a podobně, pak prosím projevme svou vůli a zvolme si takový osud. Ale jestli chceme mít opravdu slušné poslance, ministry a prezidenta, tak už se probůh z té bláznovské euforie konečně vzpamatujme.

Minulé rozhodnutí Václava Havla o zrušení trestu smrti a amnestii pro tu nejhorší sebranku mělo za následek už více obětí mezi civilními občany a jejich dětmi, než kolik jich bývá povražděno v leckteré občanské válce. Pan Havel se dodnes těmto rodinám ani neomluvil.

Pan Havel také přísahal na Ústavu ČSFR, že bude svůj úřad svědomitě zastávat a republiku chránit. "Vláda věcí tvých se do tvých rukou navrátí, ó lide český." Když se však bojovalo o to, aby lid mohl sám rozhodnout o té nejzávažnější věci, existenci nebo rozbití republiky, utekl navzdory svým přísahám a republiku tak rozbít ještě pomohl.

Za našich dědů platívalo, že český král z boje neutíká, ani když se blíží bitva poslední, bitva na život a na smrt. My už jsme si jednou postavili do čela krále, který zdrhl ještě před bojem. Opravdu stojíme znovu o takového "krále"?

Jednou jsme zvolili Václava Havla a zanikla republika. Zvolme ho podruhé a zanikne národ.

Jedno moudré přísloví říká "když tě někdo oklame poprvé, je to jeho vina. Když tě oklame podruhé, je to tvoje vina", záleží tedy opravdu jenom na nás a na tom, jak budeme příště volit. Podruhé už nebudeme moci naše ponižování, zbídačování a nehorázné zadlužování svádět na nějakou drůbeží stranu, nepřízeň osudu nebo špatného krále. Podruhé už by to byla naše vina.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Nedorost, připraví se pan poslanec Jaroslav Ungr.

Poslanec Ladislav Nedorost: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vážení hosté, chtěl bych se zmínit o tak důležité věci jako je volba prezidenta České republiky a o situaci, která předcházela této volbě. Viděli jste a slyšeli jste sami, co se odehrávalo před volbou prezidenta České republiky, protože vládnoucí koalice má zájem na té konkrétní osobě. Viděli a slyšeli jste sami, co se odehrávalo před touto volbou jenom proto, že občan České republiky, který má plné právo se volby prezidenta republiky účastnit, si něco takového dovolil. Myslím si, že od voleb do zákonodárného sboru v létě loňského roku prožíváme svým způsobem historickou dobu, kterou zatím mnozí z vás nedoceňují, ale kterou docení budoucnost, protože místa ve vedení této země už nikdy nebudou vyhražena pro privilegované skupiny osob a pro jejich rodinné klany. I když se to v současné době ještě děje, že jsou obsazována místa státních úředníků podle stranické příslušnosti a ne podle úrovně odbornosti daného státního úředníka. Ale doufejme, že tento negativní jev se v naší společnosti v brzké budoucnosti již v žádném případě vyskytovat nebude. V této době, kdy každý občan této země může využít svých práv a může kandidovat do zákonodárného sboru na funkci prezidenta, nebo do zastupitelských sborů na úrovni obcí, budete se s tím muset smířit. Pokud se někdo z vás domnívá, že v České republice je úplná demokracie, chtěl bych vás vyvést z omylu, protože pro někoho jsou k dispozici sdělovací prostředky a informace, pro jiného jen pomluvy, špinění a případně naprostá ignorance. Co má toto s demokracií společného? Kde je rovnost občanů před zákonem? Na závěr bych chtěl upozornit, že volba prezidenta, která není provedena všemi oprávněnými voliči tohoto státu, je nelegitimní, jako je rovněž nelegitimní rozdělení Československého státu bez referenda.

Předseda PSP Milan Uhde: Promluví pan poslanec Jaroslav Unger, připraví se pan poslanec Jiří Drápela.

Poslanec Jaroslav Unger: Pane předsedo, česká vládo, dámy a pánové, vážení hosté, máme před sebou první volbu českého prezidenta. Mezi třemi navrženými kandidáty je však jen jediný, který si svými nezměněnými postoji od tzv. sametového převratu zaslouží být prezidentem. Je to dr. Miroslav Sládek.

O Václavu Havlovi zde již zaznělo dost a je jasné, že svůj kredit u většiny občanů ztratil hlavně díky svým hrubým chybám ve svém úřadu federálního prezidenta.

Vrcholem neslušnosti vůči celému našemu národu je však navržení kandidáta Komunistickou stranou Čech a Moravy. KSČM tímto aktem potvrzuje, že se svých mocenských ambicí ani zdaleka nezříká. Po celých 42 let komunistické totality se na postu prezidenta Československa střídali komunisté. Co to pro naši republiku znamenalo, to pociťujeme dodnes a pociťovat ještě několik let budeme. Neuplynuly ani tři roky a komunisté by na postě prvního českého prezidenta opět rádi viděli komunistu, po okradení všech živnostníků, továrníků a rolníků po roce 1948, po vraždách v letech padesátých a šedesátých, po 22 leté kolaboraci s okupačními bolševickými vojsky, po všech těchto zvěrstvech, útrapách a nemorálnostech, které byly chápány na všech poctivých lidech této krásné republiky.

Po tom všem si dovolíte navrhnout svého kandidáta? K tomu mohu dodat jen jediné. Že vám není hanba, soudružky a soudruzi.

Předseda PSP Milan Uhde: Promluví pan poslanec Jiří Drápela. Připraví se pan poslanec Milan Loukota.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dnes máme zvolit ze tří kandidátů prezidenta České republiky. Jako poslanec za Liberálně sociální unii, Československou stranu socialistickou bych rád viděl v roli kandidáta kandidáta politické strany středu. Bohužel tento navržen nebyl a navržen asi nebude.

Pan Václav Havel ve své minulé prezidentské funkci byl kritizován za řadu chyb. Děláme je všichni, tedy i on. Ale minimálně dvě jeho chyby nemohu akceptovat.

V rozhlasovém pořadu "Hovory z Lán" uvedl, že - občané Moravy jsou nezralí pro samosprávu své země. S tímto tvrzením nelze souhlasit, neboť naši předkové dokázali Moravu spravovat po celé tisíciletí a dnes je Moravě i nadále samospráva odmítána, což je pokračování totalitních praktik, které byly u nás po roce 1948.

Druhou chybou, kterou mu vyčítám, je jeho předčasná abdikace na funkci prezidenta ČSFR. Z toho důvodu se domnívám, že občan Václav Havel je nezralý pro funkci prezidenta České republiky a svůj hlas mu nemohu dát. Plním tak pouze přání většiny voličů LSU z Jižní Moravy, za kterou jsem kandidoval, neboť za půl roku poslancování jako poslanec LSU jsem se setkal pouze se třemi hlasy, které mě žádaly, abych dal svou podporu Václavu Havlovi. Více než 500 občanů mi sdělilo, ať pana Václava Havla nepodporuji, jelikož Moravě nefandí a moravské problémy nerad vidí. Z toho důvodu můj hlas nedostane.

Předseda PSP Milan Uhde: Promluví pan poslanec Milan Loukota, připraví se pan poslanec Josef Valenta.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k jednomu z kandidátů na funkci prezidenta České republiky.

Před časem, tehdy ještě jako federální prezident oznámil Václav Havel šokovaným občanům, že i on byl Státní bezpečností veden v jedné v kategorii svých spolupracovníků, konkrétně jako kandidát tajné spolupráce. Tímto prohlášením Václav Havel ovšem nepřiznal spolupráci s StB, naopak inteligentně předešel možným pozdějším podezřením a současně se snažil dokázat, jak jsou lustrace složité a mohou být nespravedlivé. Vždyť on, novodobá mravní autorita, přece s komunistickou politickou policií spolupracovat nemohl. Kdo by ještě nedávno s takovým tvrzením přišel, byl by nepochybně oddanými a milujícími příznivci tohoto otce vlasti rozcupován a označen za blázna či estébáka.

Čas však běží, informace se získávají a archivy se třeba často nelegálně otevírají. Často se v nich najdou odpovědi na velmi důležité otázky ze současnosti, a jak to už bývá, jsou archivní dokumenty pro mnoho lidí velmi nepříjemné a to se týká i našeho nejrovnějšího občana Václava Havla.

Cituji z autentického záznamu prvního odboru druhé správy ministerstva vnitra ze dne 24. 6. 1964:

"Václav Havel, který je rozpracován v akci "Profesor" jako styk objektu obdržel poštou fotokopii protistátního letáku Národně demokratické sdružení. Leták byl odeslán z Pardubic na adresu Havla v divadle Na Zábradlí, ve kterém je zaměstnán jako dramaturg. Jmenovaný odevzdal uvedený leták na KV KSČ v Praze. Této situace bylo využito k nakontaktování Havla, které se uskutečnilo dne 23. 6. 1964 v jeho bytě. Rozhovor byl veden společně s kapitánem Cinkou 8 odbor, druhá správa ministerstva vnitra, který zpracovává problematiku letáků. Havel na naše otázky odpovídal ochotně, vyslovil názor, že pisatel letáku by mohl být starší člověk. Zdůvodňoval to tím, že styl psaní a používané výrazy jsou konzervativní a odpovídají době první republiky. Také by připadala v úvahu naše emigrace v zahraničí, kde náš jazyk ustrnul, neboť v cizím prostředí neměl možnost dalšího vývoje. Havel na otázku, zda je někdo z okruhu jeho známých v emigraci, který by připadal v úvahu, sdělil toto:

Letošního roku byl služebně v NSR a v Rakousku. V NSR má strýce, který tam utekl, žije v Mnichově, kde má restauraci. Má se celkem dobře, ale přesto by se rád vrátil nebo alespoň navštívil Československo, neboť prostředí, ve kterém žije, je mu cizí. Mimo to hovořil ještě se dvěma emigranty, kteří jsou přáteli jeho strýce, kteří však mají zájem pouze o kšefty, o politiku se nezajímají. Tito lidé, včetně jeho strýce, nepřipadají v úvahu, že by psali protistátní letáky.

Havel pak hovořil o životě v NSR, řekl, že životní úroveň je tam vysoká, ale on by tam přesto žít nemohl, a to proto, že celá atmosféra z NSR zanechala v něm dojem, že každý vidí smysl svého života pouze v tom, aby měl plné břicho a vozil se v automobilu.

Havel se pak zmínil o svých potížích, které měl s cestami do zahraničí, které mu ministerstvo vnitra zamítlo. Nakonec s ním o této věci bylo hovořeno v nějaké komisi na ministerstvu kultury, kde byla přítomna pracovnice ministerstva vnitra. Vážil si toho, že s ním bylo jednáno otevřeně a on si také mohl své názory otevřeně vyjádřit. Celá věc byla pro něj vyřízena v jeho prospěch, teď již nemá s cestami do zahraničí žádné potíže.

Havel poukázal na to, jak pohotově využil západní tisk toho, když mu poprvé nebyla povolena cesta na premiéru jeho hry Zahradní slavnost v západním Berlíně. Psalo se o nesvobodě v ČSSR a pod.

Havel během rozhovoru projevoval snahu pomoci orgánům v jejich pátrání po pisateli protistátního letáku, uváděl jména svých známých z Pardubic, z Brna i z Gottwaldova, z řad herců, dramaturgů a také svých příbuzných. Sám je také hodnotil po politické stránce, zda se některý z nich zajímá o politiku či ne. Projevovala se u něho otevřenost a upřímnost. Např. když hovořil o svém strýci v NSR řekl, že tam utekl. Aniž byl na to dotázán řekl, že u příležitosti své cesty v NSR jej navštívil. Z tohoto jednání a hodnocení situace na Západě a v ČSSR byla vidět snaha a zájem po odstranění některých nedostatků. V kulturní oblasti, jak sám Havel řekl, se k nám nemůže přirovnat žádný kapitalistický stát.

Poměr Havla k našemu zřízení lze hodnotit kladně. Havel bydlí na nábřeží Bedřicha Engelse č. 78 ve 4. patře s manželkou a snad i se svým otcem. Rozhovor probíhal v pracovně s okny na nábřeží. Pracovna je zařízena starým stylem, s velkými pohovkami, v regálech má mnoho knih. Jeho manželka se omlouvala, že je nepořádek. Kolik místností Havel ještě obývá, nebylo možné zjistit, protože jsme byli uvedeni ihned do pracovny. Rozhovor s Havlem byl ukončen s tím, že v případě potřeby se na něj obrátíme. Havel souhlasil a řekl, že je rád, že s námi hovořil a že je to pro něj inspirace pro další práci v literární činnosti.

Závěr: Havel se jeví jako vhodný agenturní typ. Bude s ním nadále udržován pravidelný styk, bude na něj vypracován návrh na zavedení ve svazku KA. "

Tolik záznam StB z června 1964.

Operativní pracovník kapitán Karel Odvárka, 4. srpna 1964 založil svazek KA 24486. V něm se mimo jiné píše: "Havel se jeví jako vhodný typ kandidáta, který v případě, že bude získán ke spolupráci, bude úkolován pro zpracování Profesora a jeho styku v Praze, s cílem odhalení protistátní činnosti."

Kdo to byl Profesor? Krycí název osobního operativního svazku číslo 23882, ve kterém byl veden ing. G. L. Kline, podle StB rozvědčík USA. Podiv Václava Havla nad tím, že byl veden jeden čas v kategorii kandidáta tajné spolupráce, respektive kandidáta na agenta, je umělý. Pokud snad ne, má náš bývalý federální prezident krátkou paměť. Odpověď na otázku, zda Havlovo chování v roce 1964 byla spolupráce s komunistickou politickou policií čine, nechť si zodpoví každý sám. Nápovědou může být i to, že Václav Havel o sobě a svém životě popsal hodně papíru. Uvedené skutečnosti se mu na něj nevešly.

V minulosti Václava Havla lze najit odpověď na to, proč se jako prezident ČSFR účinně nezasadil o uznání komunistického odboje, proč považuje snahy o potrestání komunistických zločinců za volání o pomstě a ne po spravedlnosti, proč místo rehabilitace nespravedlivě postižených zbytkovými tresty mluví o amnestování, proč byl proti zákazu zločinné komunistické strany, proč se obklopil takovými lidmi, jakými se obklopil, proč mu tak vadilo zveřejnění agentů rezidentů StB a tak dále.

Agentka Salivarová-Škvorecká prohlásila, že se zdá, že ten, kdo prošel kolem "kachlíkárny" na Letné, tzn. federálního ministerstva vnitra, je v registrech. Pan Havel by mohl prohlásit, že see zdá, že kdokoliv odevzdal protistátní leták na KV KSČ, je tam také. Nejrovnější mezi rovnými nebo nejrovnější mezi křivými?

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v pravé části sálu.)

Předseda PSP Milan Uhde: Na řadě je pan poslanec Josef Valenta, připraví se pan poslanec Miroslav Kašpárek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP