FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

89

INTERPELACE

poslance Sněmovny lidu Rudolfa Zukala ministru zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbierovi ze dne 20. srpna 1990

POSLANEC FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

Praha 20. srpna 1990

Interpelace.

Pane ministře,

využívám svého ústavního práva interpelovat vládu ČSFR a její členy podle čl. 49 ústavního Zákona o československé federaci a podle § 62, odst. (1) a (2) a § 64 Zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění.

V určité části našeho tisku i veřejnosti převládá názor o nedostatečném zastoupení občanů slovenské národnosti ve vnějších politických a hospodářských vztazích. I když sám se domnívám, že tato místa by měla být obsazována především podle znalostí, zkušeností, vzdělání a ne podle národnosti, přesto Vás žádám o poskytnutí údajů o obsazení diplomatických míst podle národností. Nejde mi o jmenný seznam, ale o celkové procentní zastoupení podle národností. Už proto, že obě ministerstva a to jak zahraničních věcí, tak zahraničního obchodu byla po dlouhou dobu obsazena ministry slovenského původu.

S pozdravem

Rudolf Zukal

Pan

Jiří Dienstbier

ministr zahraničních věcí

Loretánské nám. 5

Praha 1 - Hradčany


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP