FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

82

Návrh prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky Václava Havla

na vydání

zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně názvu Správy ochrany prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Návrh

prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne ............... 1990

o změně názvu Správy ochrany prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

Čl. 1

1/ Zákon č. 20/1990 Sb., o zřízení Správy ochrany prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky a o Hradní stráži České a Slovenské Federativní Republiky se mění tak, že v § 1 odst. 1 se slova "Správa ochrany prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "Hradní policie".

2/ Pokud je v nadpisu a dalším textu zákona použit název Správa ochrany prezidenta, rozumí se tím Hradní policie.

Čl. 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Zákonem č. 20/1990 Sb. ze dne 30. ledna 1990 byla zřízena Správy ochrany prezidenta ČSSR vyčleněním části příslušníků bývalé V. správy FMV a současně byla podřízena náčelníku Vojenské kanceláře prezidenta. Vzhledem k některým změnám v organizaci a činnosti této bezpečnostní složky i k současně probíhajícím a v budoucnu plánovaným změnám v organizaci celého rezortu ministerstva vnitra (vytváření nových policejních složek) jeví se již nyní žádoucím opustit dosavadní název, který vycházel z členění SNB na jednotlivé správy a přejmenovat tuto složku SNB na Hradní policii. Přejmenování si nevyžádá dodatečné náklady ze státního rozpočtu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP