FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. v. o.

80

ODPOVĚĎ

ministra financí ČSFR na interpelaci poslance Sněmovny národů Rostislava Senjuka

Ministr financí ČSFR

V Praze dne 17. srpna 1990

Č. j. XI/2-3 354/90

Vážený pane,

k Vaší interpelaci přednesené na 5. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. července 1990 sděluji:

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění pozdějších zákonných úprav mohou být od 1. května 1990 na území ČSFR zakládány podniky se 100 % zahraničního kapitálu za stejných podmínek jako ostatní podniky se zahraniční majetkovou účastí (joint-ventures). K založení podniku, o němž jste hovořil, tedy v současné době není potřeba žádné výjimky.

Ke vzniku podniku se zahraniční majetkovou účastí (včetně podniku se 100 % zahraničního kapitálu) je však nutné povolení, o jehož udělení rozhoduje ve správním řízení federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem financí republiky, na jejímž území bude mít podnik sídlo.

Nelze však směšovat rozhodnutí o založení podniku s rozhodováním o povolení konkrétní investiční akce tímto podnikem realizované. Každá investiční akce může být uskutečněna jen na základě stavebního povolení, které vydávají příslušné stavební úřady. Úkolem těchto úřadů je mimo jiné i posoudit vliv investiční akce na životní prostředí. Domnívám se proto, že byste Vaše námitky měl sdělit především orgánům odpovědným za vydání stavebního povolení, případně orgánům, které mají zpracovávat příslušné podklady a stanoviska, na základě nichž se o vydání i stavebního povolení rozhoduje. Federální ministerstvo financí nemůže být orgánem, který rozhoduje o realizaci konkrétních investičních akcí.

Pokud budete i přes toto vysvětlení žádat o prověření konkrétní úlohy federálního ministerstva financí v této konkrétní záležitosti, je třeba, abyste celou věc blíže specifikoval. Zejména je třeba uvést o jaký konkrétní podnik jde a kdy a jakým útvarem federálního ministerstva financí byla výjimka, o níž jste hovořil, udělena.

S pozdravem

 

Na vědomí:

Vážený pan

Vážený pan

R. Senjuk

PhDr. Milan Šútovec, CSc.

poslanec Sněmovny národů

předseda Sněmovny národů

Federální shromáždění ČSFR

Federální shromáždění ČSFR

Praha

Praha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP