FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. v. o.

70

INTERPELACE

ministra dopravy ČSFR ing. Jiřího Nezvala poslancem Sněmovny národů Zdeňkem Brůžkem ze dne 6. 8. 1990

INTERPELACE

poslance Sněmovny národů Zdeňka Brůžka

ministrovi dopravy vlády ČSFR p. J. Nezvalovi

6. 8. 1990

Vážený pane ministře,

využívám ústavního práva interpelovat Vás podle čl. 49 ústavního zákona č. 143/168 Sb. a podle ust. § 62 odst. 1 a 2 a ust. § 64 zák. o jednacím řádu FS.

Jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí velkých ekonomických změn naší společnosti je i proces demonopolizace. Proto mě překvapuje výnos vydaný ÚŘ ČSD - odbor lokomotivního hospodářství pod č. j. 591/90-012/4-ŠC ze dne 3. 7. 1990 o reorganizaci výkonných jednotek lokomotivního hospodářství, který by při realizaci odporoval demonopolizačním snahám. Podle tohoto výnosu se totiž rozhodujícím faktorem pro zřízení samostatných lokomotivních dep stává pouze fiktivní počet 400 zaměstnanců. PLD s nižším počtem pracovníků budou v rámci reorganizace přeřazena do kategorie vozební stanice, což fakticky představuje jejich likvidaci. Domnívám se, že striktně určený fiktivní počet zaměstnanců nebere ohled na možnosti hospodárného provozu a operativního řízení menší soběstačné jednotky a nadále zachovává rozlehlé těžkopádné celky. Měly by být vzaty do úvahy i další faktory:

1. Velká depa nejsou zárukou ekonomické soběstačnosti, naopak depa s menším počtem zaměstnanců rychle reagují na okamžité potřeby provozu čímž se zvyšuje jejich ekonomický efekt.

2. Je nutno zohlednit provozní význam depa, jeho umístění, polohu, kvalitu poskytovaných služeb apod.

3. Důležitým faktorem, který by měl být brán do úvahy, je bezpečnost provozu, nehodovost a kultura cestování.

4. Nezanedbatelným hlediskem, které souvisí s polohou a umístěním depa, je i ekologický zřetel. Zvětšením vzdáleností dep vzrůstá spotřeba paliva, což má za následek růst negativních vlivů na životní prostředí.

5. Výnos vůbec neřeší zaměstnanecké otázky a možnosti rekvalifikací a náhradních zaměstnání. Připomínám, že i v malých, prosperujících depech jsou desítky až stovky kvalifikovaných pracovníků a specialistů, do nichž byly vloženy velké investice a kteří by ve svých regionech obtížně nacházeli jinou práci.

6. Vytvoření velkých monopolních jednotek na úkor malých by vyústilo v požadavek zvýšení počtu administrativních pracovníků, který by byl určitě vyšší než doplnění administrativních pracovníků v malých depech v případě jejich osamostatnění.

Vážený pane ministře, dovolte mi otázku, zda nově navrhovaný systém /mimochodem založený na výnosu FMPSV z r. 1984/ je životaschopný a není krokem zpět. Odpovídá současnému trendu a potřebám dopravy?

Děkuji Vám.

Zdeněk Brůžek

poslanec Sněmovny národů FS


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP