FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. v. o.

69

INTERPELACE

ministra národní obrany ČSFR Ing. Miroslava Vacka poslankyní Sněmovny národů JUDr. Klárou Samkovou ze dne 13. 8. 1990

JUDr. Klára SAMKOVÁ

POSLANKYNĚ SNĚMOVNY NÁRODŮ

FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ČSFR

Pštrossova 25

110 00 PRAHA 1

tel.: (02) 20 42 67

v Praze, dne 13. 8. 1990

Interpelace poslankyně Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR Kláry Samkové ze dne 13. 8. 1990 federálnímu ministrovi národní obrany.

Vážený pane ministře,

využívám svého ústavního práva interpelovat členy vlády ČSFR dle ust. § 1. 49 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. a dle ust. § 62 odst. 1 a 2 a ust. § 64 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění a obracím se na Vás s následujícím dotazem:

V souvislosti s propuknutím vojenského konfliktu v Perském zálivu poukázal náš tisk /LN 10. 8./ také na skutečnost, že Československo v minulosti zásobovalo Irák nejenom vojenskou technikou a chemickými zbraněmi, ale také školilo - a to zejména v oblasti chemie - její vojenské odborníky. Bylo poukázáno na to, že tento stav trvá i nadále a to na základě nedávno uzavřených mezinárodních smluv.

Jsem přesvědčena o tom, že takovýto stav je ještě obtížněji morálně obhajitelný než dodávka zbraní a jestliže se informace v tisku zakládají na pravdě, bude bezpodmínečně nutné podobné smlouvy s okamžitou platností a bez ohledu na finanční ztráty vypovědět. Aby byla celá situace přehlednější, prosím Vás o zodpovězení následujících otázek:

1/ S jakými státy uzavřelo Československo v průběhu posledních 22 let smlouvy či dohody o školení odborníků, kteří se mohou uplatnit ve vojenské službě. Na jakých úrovních byly takovéto dohody sjednávány?

2/ Kolik posluchačů do ČSFR za jmenované období přijelo, odkud, na jak dlouho, jakého výcviku a výuky se jim dostalo a přesně na jakých učilištích či výcvikových střediscích?

3/ Jak hodlá Vaše ministerstvo nadále v těchto záležitostech pokračovat?

Jestliže jsou některé z požadovaných informací předmětem utajení žádám Vás zároveň o sdělení, proč tomu tak je a jakým způsobem je možno je odtajnit.

Děkuji


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP