FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

Předsednictvo Sněmovny lidu

Federálního shromáždění ČSFR

58

Soběslav, 6. srpna 1990

Vážené kolegyně a kolegové,

podle § 62, odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění podávám předsednictvu Sněmovny lidu interpelaci předsedy vlády ČSFR pana Mariána Čalfy, místopředsedy vlády ČSFR pana Mikloška, místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR pana Jiřího Dienstbiera a ministra vnitra ČSFR pana Jána Langoše.

Interpelace

poslankyně Sněmovny lidu Rút Šormové ze dne 6. 8. 1990

Vážený pane předsedo,

vážený pane místopředsedo,

vážený pane ministře,

využívám svého ústavního práva interpelovat vládu ČSFR a její členy podle čl. 49 ústavního zákona o československé federaci a podle § 62, odst. (1) a (2) a § 64 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění.

V posledních týdnech a měsících se v Československu otevřela u nás dosud nediskutovaná otázka politického azylu. Poskytování politického azylu utečencům bezesporu patří k atributům společností, které se hlásí k demokracii. Podle dostupných zpráv vláda intenzivně pracuje na návrhu zákona, který by poskytnutí politického azylu umožňoval, hovoří se také o možném zřizování uprchlických táborů v objektech uprázdněných odchodem sovětských vojsk.

Nyní se dostávám k meritu věci: Odchod sovětských jednotek z našeho území mohl být zahájen poté, co byla 26. 2. t. r. prohlášena za neplatnou Smlouva mezi vládou ČSSR a SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, vydaná vyhláškou MZV č. 11/1968 Sb.. Ve smyslu této neplatné smlouvy byl však (podle informace MO VB Praha 1, Vlašská 3 a následné informace ředitele Úřadu FMV pro pasovou službu a cizineckou agendu dr. Miloslava Konráda, které uveřejnil časopis Respekt č. 20) dne 19. 4. t. r. předán zástupcům střední skupiny sovětských vojsk v ČSFR sovětský občan Alexander Vitalijevič Masljajev, narozený 22. 1. 1971, vojín, číslo vojenské knížky UN 00 42 391, který prohlásil, že nadále nechce sloužit v armádě okupantů a chce žít v demokratickém Československu.

Alexander Vitalijevič Masljajev chtěl požádat čs. úřady o poskytnutí politického azylu, dříve než jednal s orgány FMV na MO VB Praha 1, Vlašská 3 a na cizineckém oddělení FMV, obrátil se (podle informací časopisu Respekt č. 20) se žádostí o ochranu a pomoc na Kancelář prezidenta republiky.

Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře,

úřady naší země přijaly desítky uprchlíků z Albánie, umožnily pobyt na našem území mnoha Kurdům, na vyřízení čekají žádosti dalších utečenců. S těmito skutečnostmi konec případu A. V. Masljajeva ostře a smutně kontrastuje.

Žádám Vás proto touto cestou:

1) o vyjádření stanoviska k výše zmíněnému případu A. V. Masljajeva (včetně právního aspektu celé věci - viz. použití anulované smlouvy při řešení případu)

2) o zjištění osudu A. V. Masljajeva od 19. 4. t. r., kdy byl čs. úřady předán sovětské straně

3) byl-li A. V. Masljajev za svůj čin potrestán, žádám Vás, abyste využili všech svých kompetencí a požádali sovětskou stranu o jeho omilostnění a o výsledku mě informovali

4) o vyjádření, jak budou čs. úřady postupovat, nastane-li další podobný případ.

Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře,

ráda bych věřila, že čs. stát, který se má v nových podmínkách utvářet na principech demokracie a humanity, bude také v praxi ochoten a schopen pomoci těm, kdo o to požádají, a to bez jakéhokoli rozdílu, včetně rozdílu národnosti a státní příslušnosti.

V případě Alexandera Vitalijeviče Masljajeva byla podle mého názoru zklamána důvěra mladého člověka v naši zemi, kde se tolik mluví o svobodě. Já jsem přesvědčena o tom, že svoboda všech se nadá oddělit od svobody a jednotlivce, a proto doufám, že se pokusíte všemi Vám dostupnými prostředky Alexanderu Vitalijeviči Masljajevovi pomoci a důvěru jeho i dalších tak alespoň zčásti získat zpátky.

Děkuji

Rút Šormová

poslankyně SL FS ČSFR

Vážený pan

Marián Čalfa, předseda vlády ČSFR

Vážený pan

Jozef Mikloško, místopředseda vlády ČSFR

Vážený pan

Jiří Dienstbier, místopředseda vlády ČSFR a ministr zahraničních věcí ČSFR

Vážený pan

Ján Langoš, ministr vnitra ČSFR

P. S.: Text této interpelace posílám na vědomí prezidentu republiky panu Václavu Havlovi, jehož kancelář se do celé anabáze přímo zapojila. Budu moc ráda, když se k věci i on jasně vyjádří.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP