FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. volební období

57

V Praze dne 3. srpna 1990

INTERPELACE

Vážený pane místopředsedo,

vážený pane předsedo,

ve své interpelaci chci připomenout dvě události, k nimž došlo v první polovině tohoto roku.

Dne 19. dubna byl zástupcům střední skupiny sovětských vojsk v ČSFR "ve smyslu Smlouvy mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, vydané vyhláškou MZV č. 11/1968 Sb.", předán sovětský vojín Alexandr Vitalijevič Masljajev. Tento občan se pouhé dva dny před tím obrátil - bezpochyby s důvěrou v naše proklamace o demokracii a humanismu - na kancelář prezidenta republiky s tím, že nadále nechce sloužit v okupační armádě. (V této souvislosti připomínám, že v Sovětském svazu dosud neexistuje legální možnost odmítnout službu v armádě z důvodů víry či svědomí.)

Necelé dva měsíce poté - 6. června - přinesla ČTK zprávu, že federální ministerstva vnitra a zahraničních věcí přijala společně opatření směřující "proti zneužívání cestovního ruchu tureckými občany k jiným než turistickým účelům" a že se jedná o "ukončení pobytu tureckých občanů nacházejících se na území Československa." Uvedené orgány se zmiňovaly o lidech, kterým v mnoha případech šlo doslova o život, neboť Kurdové - o něž se zde jednalo, jsou v Turecku krutě pronásledováni a podrobováni násilné asimilaci, jako o těch, kdo "zneužívají turistiky". Byl to nesporně vrchol cynismu, neboť "turistického ruchu zneužívaly" také tisíce uprchlíků z východního Německa, kteří vloni předznamenali náš listopadový převrat. Naštěstí - pravděpodobně jen díky aktivitě několika občanských iniciativ - k bezprecedentní deportaci občanů kurdské národnosti nedošlo.

Na vládu ČSFR se ve své interpelaci nedávno obrátila skupina poslanců Federálního shromáždění se žádostí o urychlení vypracování změny obsahu čl. 33 Ústavy a zapracování souvisejících právních norem tak, aby splňovaly mezinárodní kritéria na poskytování politického azylu. To je nepochybně zcela oprávněný požadavek. Ovšem před přijetím příslušných zákonných úprav zde dochází k období jistého "vakua", kdy pracovníci příslušných orgánů by mohli při vyřizování těchto záležitostí odhlížet od morálního aspektu věci s tím, že neznají závazná kritéria pro poskytování politického azylu, nebo se dokonce odvolávat na stávající vyhlášky a směrnice, jež jsou v rozporu s mezinárodními normami, které upravují postavení uprchlíků jako v případě A. Masljajeva.

Proto žádám, aby ministři resortů, do jejichž kompetence problematika související s udělováním politického azylu náleží, sdělili, zda již přijali opatření, která by zabránila opakování postupů ze strany zaměstnanců těchto resortů, podobných těm, o nichž se zmiňuji ve své interpelaci; a to až do doby, kdy tato oblast bude náležitě ošetřena pomocí právních norem.

Pavel Jégl v. r.

poslanec SL FS ČSFR

Adresováno:

pan J. Dienstbier

pan J. Langoš


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP