FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. v. o.

55

Interpelace

ministra dopravy ČSFR J. Nezvala poslankyní Sněmovny národů Klárou Samkovou ze dne 23. července 1990

JUDr. Klára SAMKOVÁ

POSLANKYNĚ SNĚMOVNY NÁRODŮ

FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ČSFR

Pštrossova 25

110 00 PRAHA 1

tel.: (02) 20 42 67

v Praze, dne 23. 7. 1990

Interpelace

poslankyně Sněmovny národů Kláry Samkové ze dne 23. 7. 1990 federálnímu ministrovi dopravy

Vážený pane předsedo,

vážený pane ministře,

využívám svého ústavního práva interpelovat vládu ČSFR a její členy podle ust. čl. 49 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. a podle ust. § 62 odst. 1 a 2 a ust. § 64 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění.

Jedním z praktických důsledků otevírání se Evropě a světu je nutnost zabezpečit plynulý chod dopravního systému ČSFR. Prvořadou úlohu hraje letecká doprava, jejíž současný stav a úroveň jsou nevyhovující a kapacitní stav nedostačující. V následujících několika letech budou kladeny zcela mimořádné nároky zejména na letiště v Praze.

V souvislosti s jeho přestavbou a rozšířením provozu koluje po Praze množství "zaručených" a zcela protichůdných zpráv, které ve svém celku vyvolávají v občanech značný neklid, pocit nejistoty a starost o budoucí rozvoj letiště a provozů na ně napojených. Pro vyjasnění celé situace bych Vás ráda požádala o zodpovězení následujících otázek:

1/ Jak bude řešena dělba kompetence mezi hl. m. Prahu, ministerstvo dopravy a ČSA vůči letišti, jak se tato dělba projeví ve financování přestaveb a v dělbě zisku?

2/ Jaký je záměr přebudovat ČSA - má fúzovat s jinými leteckými zahraničními společnostmi - se kterými a podle jakých kritérií? Za jakých podmínek?

3/ Kdy byl vypsán a kdy uzavřen konkurz na přestavbu letiště, v jakém rozsahu by se tato přestavba a rozšíření mělo uskutečnit? /terminal passenger, terminal cargo, letištní vybavení/ Jaké byly podmínky konkurzu, jakým způsobem byl vyhlášen, jaká jsou jeho kriteria, jaké byly obdrženy nabídky a která z nich byla případně přijata?

4/ Jak bude v souvislosti s přestavbou letiště řešen záměr stavby tranzitního hotelu? Je již vypsán /uzavřen/ konkurz či se bude stavba zadávat jiným způsobem? Má jej obligatorně stavět stejná firma, která dostane zadánu přestavbu letiště či se jedná o separátní záležitosti? Kde by se měl proponovaný hotel nacházet? Jaký bude další osud IH Tranzit, který má v současné době pronajmuty letištní restourační prostory?

5/ Jaký je záměr s obnovou strojního parku ČSA? Je plánována koupě a prodej některých letadel? Která byla v posledních 2 letech koupena a za jaké částky?

6/ Zůstane ČSA monopolní leteckou společností v ČSFR nebo se připravuje zřízení společnosti další? Se zahraniční kapitálovou účastí?

7/ Prosím o časový harmonogram přestavby letiště a připojených projektů a o finanční rozvrh akcí.

Děkuji

Klára Samková


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP