FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

Interpelace posl. Emanuela Mandlera

54

Vládě ČSFR

k rukám předsedy

Mariána Čalfy

Vážený pane předsedo,

podávám interpelaci ve věci kompetence a koordinace ústředních orgánů státní správy.

11. července t. r., v době, kdy se ustavovala nynější vláda, zřídil prezident republiky z dosavadní Kanceláře prezidenta republiky silný úřad, který svou strukturou v podstatě odpovídá struktuře vlády ČSFR. Tento úřad není neústavní, avšak přesahuje rámec dosavadní Kanceláře prezidenta republiky tak závažným způsobem, že je rovněž těžké považovat ho za ústavní. Vzhledem k rozsahu prezidentského úřadu a k autoritě, která tento úřad kryje, lze mít důvodné pochybnosti o tom, že nebude postupně získávat nové a nové funkce.

Připomínám, že jako instituce informačního charakteru je nový úřad nadbytečný, neboť by v tomto smyslu nahrazoval vládní činitele, jakožto sbor s výkonnou pravomocí by pak byl protiústavní.

Žádám o sdělení, zda vláda ČSFR uvažovala o prostředcích, které zabrání, aby nově organizovaná Kancelář prezidenta republiky:

1. Získala nebo postupně získávala výkonnou pravomoc,

2. Jakýmkoli způsobem zasahovala do fungování státních orgánů všech stupňů,

3. Vykonávala jinou funkci než čistě informativní.

Pokud se vláda těmito otázkami dosud nezabývala, prosím o sdělení, zda tak v dohledné době učiní.

20. 7. 1990

Emanuel Mandler


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP