FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

48

Interpelace

poslance Petra Brodského, Sněmovna národů

V Praze dne 20. 7. 1990

Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás v záležitosti, která se mi zdá velice naléhavá. Vycházím z podkladu, které mi předal občan, který v tomto oboru pracuje již 22 let a velmi dobře si vzpomíná na rozmanité pokusy, jak z turistického ruchu, když ostatní odvětví hospodářství postupně selhávala, vyzískat při nejmenší námaze vysoký profit. Mravní dopad těchto pokusu je evidentní nejen z hlediska profese recepčního (pokoje pouze pro cizince) ale i v běžném životě - potřebné léky za valuty, kvalitní zboží za totéž atd. Navzdory všem proklamacím a zbožným přáním zůstává host artiklem, který chce uspokojit základní lidskou potřebu, to jest vyspat se, a přesto se musí podrobit diktátu nelaskavosti hostitelů.

A tento diktát plyne z vládního usnesení, které se týká příjmu úhrad za ubytování a další služby od devizových cizozemců z volně měnových oblastí.

Z metodických pokynů příslušných odborů MZV vyplývá, stručně řečeno, že cizinci s konvertibilní měnou budou v čs. hotelích hradit zejména ubytování ve volně směnitelných měnách.

Dovoluji si pane ministře, vznést na Vás několik dotazů, které v současné době leží na srdci těm, kterým není lhostejný další vývoj v naší zemi ani v oblasti turistiky.

1. Zda si kompetentní orgány vlády uvědomily protimluv svých usnesení, to jest postupné rušení povinné směny pro cizince a zároveň zavádění devizového inkasa v ubytovacích zařízeních.

2. Zda si tytéž orgány uvědomily v plném rozsahu diskriminační dopad tohoto opatření na tuzemskou klientelu (jinak řečeno: jsi nekonvertibilní, jdi spát pod most.)

3. Zda se vůbec zabývaly technikou provedení tohoto usnesení, v ubytovacích zařízeních, mnohdy naprosto nevybavených pro omezenou směnárenskou činnost, s riziky souvisejícími s touto činností, noční provoz, bezpečnost pracovníků, na jejich schopnosti ve světle přetrvávající skutečnosti, že čs. peněžní ústavy nejsou schopny v dostatečné míře a plynule zajistit běžné finanční operace včetně směny peněz.

4. Zda právě nedostatek směnárenských míst nestaví cizince před nutnost vyměnit své peníze jakkoliv a kdekoliv.

5. Jakým způsobem řeší vládní usnesení takzvané případy zvláštního zřetele onemocnění hosta, ztráta či odcizení dokladu či peněz, autonehody, návštěvy příbuzných nebo reciproční návštěvy.

6. Týká se vládní usnesení soukromých ubytovatelů? (Možná, že někteří z nich vezmou zavděk i naší měnou.)

Všechny peripetie problémů, které se zavedením devizového inkasa pro pracovníky ubytovacích zařízení vzniknou (přepočty cen pokojů) dle měnícího se kursu, realizace srážek z cen pokojů, vracení nebo vyrovnávání předem zaplacených úhrad a záloh apod.), znamenají rozšíření administrativy zvýšení nákladů jinak jednoduché obchodní činnosti a v důsledku zhoršení kvality poskytovaných služeb. Je také otázkou, zda zamyšlené opatření vyloučí černý trh s valutami, protože i když klient uhradí náklady za ubytování v konvertibilní měně, v přilehlé restauraci zaplatí pivo v korunách a již nikdo ho nebude kontrolovat, jak je získal.

Vládní usnesení má být realizováno od 1. srpna tohoto roku.

V zájmu dobrého jména naší země ve vztahu k turistům Vás prosím, abyste ještě jednou celou záležitost zvážili a pokud je to možné přehodnotili vládní nařízení.

Děkuji.

Petr Brodský

poslanec Sněmovny národů

 

Vážený pan

Jiří Dienstbier

ministr zahraničních věcí ČSFR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP