FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. vol. období

46

Interpelace

poslanců Sněmovny národů Jiřího SKALICKÉHO, Miroslava MACKA, Michala PROKOPA a Drahomíry KOVAŘÍKOVÉ a poslanců Sněmovny lidu Daniela KROUPY, Libora KUDLÁČKA, Jaroslava JUREČKY a Soni TARHOVISKÉ.

Interpelace místopředsedy vlády pana Mikloška

Vážený pane místopředsedo,

není pochyb o tom, že klíčovou oblastí vývoje naší společnosti v nadcházejícím období je přechod na tržní ekonomiku. Zároveň nelze pochybovat o tom, že průběh a osud připravovaných kroků závisí na informovanosti veřejnosti a míře jejího souhlasu s postupem transformace ekonomiky.

Klíčovou roli při formování názorů veřejnosti hraje bezpochyby Československá televize. Ta však podle našeho názoru nevěnuje tomuto problému dostatečnou pozornost a přispívá tak k situaci, kdy je veřejnost o připravované reformě informována značně chaoticky.

Žádáme proto, aby ČST ve svém vysílání věnovala dostatečný prostor odborníkům, kteří se na přípravě ekonomické reformy podílejí, a žádáme vás o sdělení, jaký konkrétní postup ČST v této věci přijme.

 

Miroslav Macek

Daniel Kroupa

 

Michal Prokop

Soňa Tarhoviská

 

Jiří Skalický

Libor Kudláček

 

Drahomíra Kovaříková

Jaroslav Jurečka

19. července 1990


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP