FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. v. o.

Sněmovna lidu

Sněmovna národů

Výbory hospodářské

40

Návrh

hospodářských výborů SL a SN na zřízení stálé zemědělské komise Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Výbory hospodářské Sněmovny lidu a Sněmovny národů na základě Opatření č. 27 předsedy Sněmovny národů

1. doporučují:

a) aby stálá zemědělská komise Sněmovny lidu a Sněmovny národů pracovala v tomto složení:

Poslanci Sněmovny lidu:

1. MVDr. Jiří Lacina

OF - Č

2. Michal Malý

OF - Č

3. MUDr. Karel Novosád

OF - Č

4. Ing. Ivo Novotný, CSc.

KSČ - Č

5. Viliam Soboňa

VPN - S

6. Ing. Mikuláš Šidík

KSČ - S

7, RSDr. Josef Špaček

OF - Č

8. Milan Tejkl

OF - Č

9. Ing. Vladimír Tolar, CSc.

KSČ - Č

10. Ing. Miroslav Tyl

KDU - Č

11. Miroslav Zavřel

OF - Č

Poslanci Sněmovny národů:

1. Ing. Anton Anderko

KDH - S

2. JUDr. Štefan Bačínský

VPN - S

3. Stanislav Devátý

OF - Č

4. Ing. Jan Fričar

ČSL - Č

5. Ján Hacaj

VPN - S

6. Ing. Jaroslav Hladík

OF - Č

7. František Houška

OF - Č

8. Ing. Václav Humpál

OF - Č

9. Ing. Josef Lux

KDU - Č

10. Ing. Ján Morovič, CSc.

VPN - S

11. František Pernica

MORS - Č

12. Ing. Jaroslav Selner

OF - Č

13. Ing. Peter Serenčéš, CSc.

KSČ - S

14. Věroslav Sláma

OF - Č

15. Jiří Souček

OF - Č

16. Jozef Šedovič

SNS - S

17. Ing. Miroslav Tahy

KDH - S

18. Vlastimil Vicen

VPN - S

19. Ing. Jan Vodehnal

KSČ - Č

b) aby se trvale zabývala zejména těmito otázkami:

- koncepčními materiály, které se týkají rozvoje československého zemědělství,

- postupem ekonomické reformy, zejména v zemědělství a v potravinářském průmyslu (strukturální změny, privatizace, přechod na tržní ekonomiku apod.),

- ekonomickou efektivností zemědělství,

- zlepšováním kvality potravinového řetězce,

- ochranou a zlepšováním životního prostředí,

- rozvíjením spolupráce s výbory Sněmovny lidu a

Sněmovny národů při projednávání návrhů zákonů a při uplatňování kontrolní činnosti,

- navazováním spolupráce se zemědělsko-potravinářskými a lesnickými komisemi České národní rady a Slovenské národní rady,

- vybranými aktuálními a operativními úkoly;

c) aby na příští přípravné schůzi 13. září 1990 v 11,00 hod. za účasti všech pozvaných poslanců byly navrženy vedoucí orgány komise;

d) aby ustavení komise a jejího vedení bylo předloženo společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů;

e) aby komise navrhla svůj statut a jednací řád.

 

Prof. ing. Rudolf Zukal, CSc.

Ing. Miroslav Tahy

 

předseda VH SL

předseda VH SN

 

Ing. Miroslav Tyl

Prof. JUDr. Martin Kontra

 

ověřovatel - tajemník

ověřovatel - tajemník


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP