FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. volební období

39

INTERPELACE

poslance Sněmovny národů Jiřího Svobody

Ministrům vlády ČSFR

dopravy, financí a životního prostředí /Předseda Federálního výboru pro životní prostředí/

INTERPELACE

poslance SN Jiřího Svobody

ministrům Vlády ČSFR

dopravy

financí

životního prostředí /Předseda Federálního výboru/

Vážený pane ministře,

obdržel jsem podnět k interpelaci od Rady Zeleného kruhu ČSFR k otázce zdražení hromadné dopravy, které má být provedeno k 1. 9. 1990 rozhodnutím Vlády ČSFR.

I když se toto rozhodnutí zdá být na první pohled logické s ohledem na ztrátovost autobusové a železniční dopravy a v souvislosti s postupným vyrovnáváním cenové nerovnováhy, má toto rozhodnutí své nepominutelné širší souvislosti.

Podle informací Rady Zeleného kruhu dospělo Dopravní kolégium Oblastního ředitelství ČSD, pod vedením ing. Nováka ve svých odhadech k závěru, že ekonomický přínos zdražení tarifních cen bude patrně jen minimální s ohledem na kompenzaci snížením počtu přepravovaných osob. Zdražení přitom postihne především sociálně nejslabší skupiny obyvatel, které nemají alternativu v dopravě vlastním automobilem, jež se (jak vyplývá z přiloženého grafu) cenově přiblíží hromadné přepravě. Argument, že se jedná o vyrovnání vůči cenám ve vyspělých evropských státech, se jeví jako sporný z hlediska kvality poskytované služby. V západoevropských zemích je železniční přeprava komfortní a cestující se může rozhodnout, zda pojede autem s rizikem únavy z řízení, či zda si odpočine v pohodlném a málo hlučném vlaku, který má servisní zázemí. I tak je však automobilová síť v těchto zemích stále přetíženější a nyní se hledají cesty k nápravě.

Ještě závažnější se jeví dopady zdražení jízdného železniční a autobusové dopravy v oblasti ekologie a zdraví obyvatel. Svědčí o tom m. j. i negativní stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR. V této souvislosti jsem byl dotázán, zda Vláda ČSFR předem konzultovala své rozhodnutí s Vládami Českou a Slovenskou a jaká byla jejich stanoviska. Přiblížení ekonomickým nákladům na přepravu ekologicky nejčistším dopravním prostředkem - železnicí, zvýhodní osobní automobily, což přinese zvýšení ekologické zátěže, která je již nyní kritická. V Prohlášení Zeleného kruhu ČSFR ze 17. 5. je předpokládaná ekologická zátěž, vzniklá v důsledku zvýšení cen jízdného popsána takto:

"Čeká nás větší hluk, prach a smrad, více stresu v ulicích našich obcí a měst, více nehod a více ztraceného času v nekonečných kolonách, a ovšem i více peněz na "logickou léčbu" v podobě parkovišť, průtahů, obchvatů a stále houstnoucích ok silničně-dálniční sítě. Větší výroba a provoz automobilů zvýší spotřebu energie a zrychlí vyčerpávání neobnovitelných zdrojů surovin. Rozšíření spalovacích procesů zvětší účinek skleníkového efektu."

Obdobným způsobem se k tomuto problému vyjádřili účastníci setkání zástupců dobrovolných ekologických organizací a pracovníků Ministerstva životního prostředí dne 20. 5. 1990.

Vzhledem k tomu, že námitky proti sociálním a ekologickým dopadům zdražení jízdného železniční a autobusové přepravy pokládám za závažné, obracím se na Vás, vážený pane ministře, ve smyslu § 63, odst. 2, Zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSFR, se žádostí o odpověď, kterou následně sdělím občanům, kteří se na mne s podnětem k této interpelaci obrátili.

Příloha: graf cen dopravy

16. července 1990

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP