FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

37

Interpelace

poslance Sněmovny národů Pavla Dostála a poslance Sněmovny lidu Gejzy Adama.

INTERPELACE MINISTRA VNITRA PANA LANGOŠE:

Vážený pane ministře,

obecně konstatovaný nárůst kriminality si bezpodmínečně vyžaduje energická a zásadní opatření, jejichž byste měl být garantem.

Není totiž nadále možné, ale také politicky únosné, aby Veřejná bezpečnost byla v mnohých případech porušování zákona spíše pasivním příjemcem oznámení trestných činů, než aktivním účastníkem boje proti zločinu. Není také nadále možné, aby v ulicích našich měst a to někdy přímo před očima Bezpečnosti, bujela korupce, prostituce, veřejný veksl a nezákonný obchod, kterým pokoutní pouliční prodavači beztrestně rozšiřují pornografii v podobě videokazet či zahraničních časopisů.

Okamžité energické řešení si také vyžaduje rostoucí rasová nesnášenlivost, antisemitismus a přibývající násilí, ať už jde o akce přívrženců hnutí punk a skinheads, či fotbalové fanoušky terorizující pokojné obyvatelstvo. Zanedbána je také ochrana porušování veřejného pořádku, dodržování nočního klidu a například Václavské náměstí se v noci stává centrem kriminálních živlů, mnohdy za neutrálního dohledu příslušníků naší Bezpečnost, sedících v bezpečí hlídkového vozu.

Za trestný čin propagace fašismu je nutno také považovat odhalení pamětní desky válečnému zločinci dr. Jozefu Tisovi a v tomto smyslu také proti pachatelům zasáhnout.

Je nutné počítat s tím, že s otvíráním se světu, otevřeme se také organizovanému zločinu a proto bychom měli být na tuto eventualitu řádně připraveni.

Pokládám za nutné upozornit Vás také na to, že v důsledku špatné organizace práce Bezpečnosti, není v nočních hodinách naprosto zajištěna bezpečnost občanů tohoto státu, za což jste odpovědný.

Nutno dodat, že někteří jednotlivci z řad SNB jsou k narůstající kriminalitě laxní zcela pomyslně, neboť nejsou nakloněni demokratickým změnám a domnívají se, že napjatý stav v rezortu, za který, vážený pane ministře, odpovídáte způsobí destabilizaci a návrat starých pořádků, ve kterých, jak často argumentují, nedocházelo k tak silné aktivizaci kriminálních živlů.

Jelikož jsme se v tomto směru nedočkali zásadních opatření u Vašeho předchůdce, věřím, že nás v brzké době přesvědčíte o tom, že i ve shora uvedeném smyslu žijeme ve státě zcela právním, ve kterém je pro ministra vnitra bezpečnost občana záležitostí prvořadou.

Pavel Dostál

Adam Gejza

16. 7. 1990


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP