FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

Sněmovna národů

35

Interpelace

poslance Sněmovny národů Michala Prokopa ze dne 12. července 1990

V Praze dne 12. července 1990

Vážený pane předsedo,

vážený pane místopředsedo,

vážený pane ministře,

využívám svého ústavního práva interpelovat vládu ČSFR a její členy podle čl. 49 ústavního Zákona o československé federaci a podle § 62, odst. (1) a (2) a § 64 Zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění.

Dne 9. 7. 1990 informovaly Lidové noviny na straně 8 o odhalení pamětní desky dr. Jozefu Tisovi na budově bývalého římskokatolického slovenského mužského učitelského ústavu v Bánovcích nad Bebravou. Dne 11. 7. se tento fakt stal i předmětem dotazu zahraničního novináře na tiskové konferenci prezidenta republiky a dnes je tématem úvodníku Lidových novin. Ať už se pohledy na roli dr. Jozefa Tisa v historii Slovenska jakkoliv liší, je podle mého názoru nesporné, že se jedná o představitele antihumánní, rasistické politiky, jejímž důsledkem byly m. j. desetitisíce deportovaných a v plynových komorách umučených slovenských spoluobčanů židovského původu. Slovenský stát, v jehož čele dr. Tiso stál, byl v období své existence vedle nacistického Německa jediným státem v Evropě, který kodifikoval rasovou nesnášenlivost ve smyslu nechvalně proslulých norimberských zákonů a také podle nich v praxi postupoval. Ve smyslu těchto skutečností je odhalení pamětní desky dr. Jozefu Tisovi výsměchem humanizačním a demokratizačním tendencím v politice našeho státu, která je založena na důsledném uplatňování lidských práv v celém rozsahu smyslu tohoto pojmu.

Ve jménu desetitisíců umučených židovských obětí ze Slovenska, ve jménu milionů jejich nešťastných souputníků do plynových komor a koncentráků z celé Evropy, ve jménu humanity a demokratických ideálů, se kterými v srdcích chceme vstoupit do Evropy, žádám Vás, pane předsedo vlády, jako reprezentanta výkonné moci ČSFR, Vás pane místopředsedo, jako činitele, odpovědného ve federální vládě za oblast lidských práv a duchovní sféry a Vás, pane ministře vnitra, jako činitele, odpovědného za veřejný pořádek v zemi, abyste využili všech prostředků, daných vám ústavou a zákony této země ke sjednání nápravy v této záležitosti. Žádám vás rovněž, abyste využili všech možností ústavních i osobních k vyřešení této otázky i na úrovni orgánů Slovenské republiky.

Michal Prokop

poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění

Vážený pan Marián Čalfa, předseda vlády ČSFR

Vážený pan Jozef Mikloško, místopředseda vlády ČSFR

Vážený pan Ján Langoš, ministr vnitra ČSFR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP