FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

34

Společná zpráva

výborů ústavně právních, sociálních a kulturních, pro plán a rozpočet a výborů hospodářských Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 11)

Výbory ústavně právní, sociální a kulturní, pro plán a rozpočet a hospodářské Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, sociální a kulturní, pro plán a rozpočet a hospodářské Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v červenci 1990 vládní návrh zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 11) a doporučily jej Sněmovně lidu a Sněmovně národů schválit s těmito změnami a doplňky:

1. V úvodu zákona uvést tuto preambuli:

"K nápravě křivd způsobených řeholním řádům a kongregacím v padesátých letech, zejména odnětím jejich nemovitého majetku se Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky usneslo na tomto zákoně:

2. V § 2 za slova "příslušných řádů a kongregací" se vkládají slova "a arcibiskupství olomouckého".

3. V § 3 se uvádí nový odstavec 1 tohoto znění:

"(1) Spory z uplatňování tohoto zákona rozhodují soudy.".

Dosavadní text navrhovaného znění bude označen jako odstavec 2.

4. v § 4 se navrhovaný text formulace upravuje takto:

"... pokud slouží k poskytování služeb zdravotnických nebo sociálních anebo pro školství nebo kulturní či osvětovou činnost, se lze domáhat jen po předchozím souhlasu orgánu stanoveného zákony národních rad.".

V Praze dne 16. července 1990

 

akademik Milan Čič

doc. JUDr. Vladimír Mikule

 

předseda

předseda

 

výboru ústavně právního SL

výboru ústavně právního SN

 

Pavel Konečný

Ing. Jaroslav Cuhra

 

tajemník

tajemník

 

výboru ústavně právního SL

výboru ústavně právního SN

 

Ing. Michal Borguľa

Ing. Miloš Zeman

 

předseda výboru

předseda výboru

 

pro plán a rozpočet SL

pro plán a rozpočet SN

 

Josef Wagner

RNDr. Igor Němec

 

tajemník výboru

tajemník výboru

 

pro plán a rozpočet SL

pro plán a rozpočet SN

 

Doc. Ing. Rudolf Zukal, CSc.

Ing. Miroslav Tahy

 

předseda výboru

předseda výboru

 

hospodářského SL

hospodářského SN

 

Ing. Miroslav Tyl

Prof. JUDr. Martin Kontra, CSc.

 

tajemník výboru

tajemník výboru

 

hospodářského SL

hospodářského SN

 

Doc. Ing. Ivan Laluha, CSc.

PhDr. Alena Ovčačíková

 

předseda výboru

předsedkyně výboru

 

sociálního a kulturního SL

sociálního a kulturního SN

 

Gabriela Rothmayerová

PhDr. Marta Skarlandtová

 

tajemnice výboru

tajemnice výboru

 

sociálního a kulturního SL

sociálního a kulturního SN


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP