FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

32

INTERPELACE

poslance Sněmovny lidu Jana Kačera

Vážený pane ministře (Dlouhý),

fakta o stavu našeho životního prostředí jsou dnes již dostatečně známá. Vláda národního porozumění konstatovala, že pro radikální nápravu dnešního žalostného stavu je nutné přednostně řešit snižování energetické náročnosti našeho hospodářství a podstatně zvýšit podíl zemního plynu na skladbě primárních energetických zdrojů. Dovolte mi v této souvislosti několik otázek.

1. Jak jsou perspektivně zajištěny další zdroje zemního plynu ČSFR a jak bude řešena naše dosavadní závislost na jediném dodavateli, tj. SSSR?

2. Jak je připraveno plynárenství ČSFR zajišťovat splnění očekávaných rozvojových úkolů. Tato otázka je motivována mými informacemi o tom, že je silně ohrožena organizační, ale především ekonomická jednota plynárenství snahami podniků na úrovni dnešních krajů, přetransformovat tuto přežitou formu řízení do nových ekonomických podmínek. Vnitřní rozpor plynárenství byl pak umocňován nekvalifikovanými rozhodnutími bývalého ministerstva paliv a energetiky, motivovanými snahou o zachování dosavadního mocenského postavení FMPE. Tuto situaci nepřeklenul ani ministr pan Sůva, který chtěl na organizační strukturu plynárenství aplikovat svoje představy o energetice.

3. Jak je při formulování nového ekonomického a organizačních modelu řízení plynárenství využíváno zahraničních zkušeností např. z Rakouska, Itálie, Francie a dalších zemí? Domnívám se totiž, že aplikace těchto zkušeností by mohla výrazně pozvednout úroveň čsl. plynárenství.

11. 7. 90


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP