FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

19

Vládny návrh

štátneho záverečného účtu federácie za rok 1989 a prehľad o súhrne štátnych záverečných účtov za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku za rok 1989 a návrh, aby FZ v zmysle ustanovenia čl. 36 odstavce 1 písm. d) ústavného zákona č. 143/1968 Zb., o československej federácii, v znení ústavného zákona č. 125/1970 Zb.,

1. schválilo

a) návrh štátneho záverečného účtu federácie za rok 1989, ktorý vykazuje príjmy 198 516 869 tis. Kčs, výdavky 199 347 869 tis. Kčs a celkový schodok 831 000 tis. Kčs s tým, že u kapitoly všeobecná pokladničná správa prebehne nasledovná revízia;

b) návrh na krytie schodku súhrnu štátnych rozpočtov zo štátnych finančných aktív federácie vo výške 2,72 mld. Kčs s tým, že z tejto čiastky je určené:

na krytie schodku štátneho rozpočtu federácie

831 mil.

Kčs,

na krytie schodku štátneho rozpočtu ČR

1 247 mil.

Kčs,

na krytie schodku štátneho rozpočtu SR

642 mil.

Kčs;


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP