FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

Sněmovna národů

VI. v. o.

Tisk 10

Návrh

skupiny poslanců - členů dosavadního předsednictva FS na změnu a doplnění návrhu volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedy Sněmovny národů, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny národů, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění /tisk 2/

Navrhuje se změnit a doplnit

bod 3, poslední věta, takto:

"Každý poslanec může navrhnout, aby místo některého navrhovaného poslance kandidoval poslanec jiný, zvolený na kandidátce téhož politického hnutí /politické strany/."

bod 12, takto:

"Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů všech přítomných poslanců. Je-li navrhováno na jednu funkci více kandidátů a poslanec neškrtne jméno kandidáta uvedeného na prvním místě, ani protikandidáta, má se za to, že se poslanec vyslovil pro kandidáta uvedeného na prvním místě."

Praha, 27. června 1990

Z. Jičínský

V. Mikule


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP