Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VI. volební období

9

ZPRÁVA

předsedy Federálního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb.,

o volbách do Federálního shromáždění

Poslanci Federálního shromáždění Vladimír Mikule, Zdeněk Masopust, Vladimír Janočko a Jiří Medřický předložili dne 28. května 1990 návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění (tisk 480).

Návrh jsem přikázal k projednání ústavně právním výborům obou sněmoven a podle § 37 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění jsem návrh zaslal též České a Slovenské národní radě.

Předsednictvo Federálního shromáždění projednalo tento návrh dne 29. května 1990 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření ve znění uveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 208/1990 Sb. Plné znění se předkládá ve formě usnesení předsednictva Federálního shromáždění.

Podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona o československé federaci je třeba, aby Federální shromáždění toto zákonné opatření svého předsednictva dodatečně schválilo, protože jinak pozbývá další platnosti.

Navrhuji proto, aby Sněmovna lidu a Sněmovna národů přijaly toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 29. května 1990 č. 208 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění.

V Praze dne 27. června 1990

Předseda Federálního shromáždění:

A. DUBČEK v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP