Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VI. volební období

8

ZPRÁVA

předsedy Federálního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění

o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předložila dne 25. května 1990 předsednictvu Federálního shromáždění neodkladné opatření o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti (tisk 479).

Protože zasedání Federálního shromáždění bylo skončeno, doporučily orgány Federálního shromáždění, aby toto opatření, které vyžaduje formu zákona bylo přijato jako zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění.

Návrh jsem postoupil národním radám v souladu s § 37 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění.

Návrh projednaly výbory branné a bezpečnostní, které byly iniciátorem, a dále výbory ústavně právní.

Tento návrh byl v souladu s čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci na pořadu i schůze předsednictva Federálního shromáždění dne 29. května 1990.

Předsednictvo se ztotožnilo se stanovisky výborů a usneslo se předložený návrh vydat jako zákonné opatření. Jeho znění je uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 207/1990 Sb. Toto znění současně předkládám ve formě usnesení předsednictva Federálního shromáždění.

Podle čl. 58 odst. 4 cit. ústavního zákona je třeba, aby Federální shromáždění toto zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění dodatečně schválilo, protože jinak by pozbylo další platnosti.

Navrhuji proto, aby Sněmovna lidu a Sněmovna národů přijaly toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 29. května 1990 č. 207 Sb., o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti.

V Praze dne 27. června 1990

Předseda Federálního shromáždění:

A. DUBČEK v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP