Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VI. volební období

7

ZPRÁVA

předsedy Federálního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění

o státním vyrovnávacím příspěvku

Dne 28. května 1990 předložila vláda České a Slovenské Federativní Republiky vládní návrh týkající se státního vyrovnávacího příspěvku (tisk 481).

Vládní návrh projednaly výbory pro sociální politiku, pro plán a rozpočet a výbory ústavně právní, které přijaly souhlasná stanoviska.

Návrh jsem postoupil národním radám. Došlo souhlasné stanovisko z výboru ústavně právního a výboru pro věci sociální a zdravotní Slovenské národní rady.

Předsednictvo Federálního shromáždění projednávalo tento vládní návrh dne 29. května 1990 podle čl. 58 ústavního zákona o československé federaci a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ve znění uveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 206/1990 Sb. Plné znění textu je přiloženo ve formě usnesení předsednictva Federální shromáždění.

Podle čl. 58 odst. 4 cit. ústavního zákona je třeba, aby Federální shromáždění toto zákonné opatření svého předsednictva dodatečně schválilo; jinak pozbývá další platnosti.

Navrhuji proto, aby Sněmovna lidu a Sněmovna národů přijaly toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 29. května 1990 č. 206 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku.

V Praze dne 27. června 1990

Předseda Federálního shromáždění:

A. DUBČEK v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP