Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VI. volební období

6

ZPRÁVA

předsedy Federálního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění

o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předložila předsednictvu Federálního shromáždění návrh zákonného opatření o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací (tisk 472).

Návrh byl projednán poslanci ústavně právních výborů obou sněmoven, které doporučily projednat návrh ve znění doporučovaném těmito poslanci (tisk 478).

Podle § 37 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění jsem tento návrh postoupil národním radám.

Předsednictvo Federálního shromáždění projednalo oba návrhy dne 18. května 1990 a usneslo se na zákonném opatření ve znění uveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 177/1990 Sb.

Poslancům se toto znění přikládá ve formě usnesení předsednictva Federálního shromáždění.

Podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci je třeba, aby Federální shromáždění toto zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění dodatečně schválilo.

Navrhuji proto, aby Sněmovna lidu a Sněmovna národů přijaly toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 18. května 1990 č. 177 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací.

V Praze dne 27. června 1990

Předseda Federálního shromáždění:

A. DUBČEK v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP