FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

Sněmovna národů

VI. v. o.

Tisk 5

Návrh na:

- volbu komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb /příloha 1/

- volbu předsedy a členů mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů /příloha 2/

- volbu předsedy Sněmovny národů /příloha 3/

- zřízení dalších výborů Sněmovny národů /příloha 4/

- volbu předsedů výborů Sněmovny národů /příloha 5/

- volbu místopředsedy a dalších členů předsednictva

Sněmovny národů /příloha 6/

- volbu členů předsednictva Federálního shromáždění /příloha 7/

- volbu členů výborů Sněmovny národů /příloha 8/

- volbu ověřovatelů Sněmovny národů /příloha 9/

Praha, 27. června 1990

Příloha 1

Návrh

na desetičlennou komisi poslanců Sněmovny národů pro zjišťování výsledků voleb

Poslanci zvolení v ČR:

Patočka Jaromír

OF

Toman Petr

OF

Mečl Josef

KSČ

Tomis Václav

MORSL

Fričar Jan

KDU

Poslanci zvolení v SR:

Zelenay Roman

VPN

Ambros Rafael

KDH

Olej Jozef

KSČ

Pavúková Olga

SNS

Surový František

ESWMK

Příloha 2

Návrh

na předsedu mandátového a imunitního výboru:

poslanec Horník Ján

KHD

a na členy mandátového a imunitního výboru:

Poslanci zvolení v ČR:

Stome Karol

OF

2

Brodský Petr

OF

 

Doležal Bohumil

OF

 

Houška František

OF

 

Parkanová Vlasta

OF

 

Patočka Jaromír

OF

 

Ševčík Vlastimil

OF

 

Mečl Josef

KSČ

 

Fričar Jan

KDU

 

Váňa Vladimír

MORSL

 

Poslanci zvolení ve SR:

Posluch Marián

VPN

 

Glezgo Štefan

VPN

3

Kontra Martin

VPN

 

Horník Ján

KDH

1

Muška Milan

KSČ

 

Syč Ján

SNS

 

Duray Miklós

ESWMK

 

Ambros Rafael

KDH

 

Příloha 3

Návrh

na předsedu Sněmovny národů:

poslanec Šútovec Milan

VPN

Příloha 4

Návrh

na zřízení dalších výborů Sněmovny národů:

- výboru branného a bezpečnostního

- výboru hospodářského

- výboru sociálního a kulturního

- výboru pro životní prostředí

Příloha 5

Návrh

na předsedy výborů Sněmovny národů:

- výboru ústavně právního

posl. Mikule Vladimír

OF

- výboru zahraničního

posl. Suchán Pavol

VPN

- výboru pro plán a rozpočet

posl. Zeman Miloš

OF

- výboru branného a bezpečnostního

posl. Lis Ladislav

OF

- výboru hospodářského

posl. Tahy Miroslav

KDH

- výboru sociálního a kulturního

posl. Ovčačíková Alena

MORSL

- výboru pro životní prostředí

posl. Stank Jozef

KSČ

Příloha 6

Návrh

na místopředsedu Sněmovny národů:

posl. Sokol Jan

OF

a na

další členy předsednictva Sněmovny národů:

posl. Horník Ján

KDH

posl. Mikule Vladimír

OF

posl. Suchán Pavol

VPN

posl. Zeman Miloš

OF

Příloha 7

Návrh

na členy předsednictva Federálního shromáždění

Poslanci zvolení v ČR:

Jičínský Zdeněk

OF

Sokol Jan

OF

Mikule Vladimír

OF

Lis Ladislav

OF

Zeman Miloš

OF

Stome Karol

OF

Šolc Jan

OF

Štern Jan

OF

Pernica Josef

KSČ

Tichý Bohumil

MORSL

Poslanci zvolení v SR:

Dubček Alexander

VPN

Šútovec Milan

VPN

Kočtúch Hvezdoň

VPN

Poslúch Marián

VPN

Kanis Pavol

KSČ

Stank Jozef

KSČ

Vosček Ján

KDH

Viktorín Konštantín

KDH

Moric Víťazoslav

SNS

Duray Miklós

ESWMK

Příloha 8

Návrh

na členy výborů Sněmovny národů

Výbor ústavně právní

Poslanci zvolení v ČR:

Mikule Vladimír

OF

1

Patočka Jaromír

OF

 

Samková Klára

OF

 

Šamalík František

OF

 

Toman Petr

OF

 

Ševčík Vlastimil

OF

 

Vild Jan

OF

 

Mečl Josef

KSČ

 

Cuhra Jaroslav

KDU

3

Matochová Soňa

MORSL

 

Poslanci zvolení ve SR:

Posluch Marián

VPN

 

Horský Michal

VPN

 

Bačinský Štefan

VPN

 

Farkaš Marián

VPN

 

Vosček Ján

KDH

2

Kurťák Michal

KDH

 

Mišura Jozef

KSČ

 

Olej Jozef

KSČ

 

Roman Ladislav

SNS

 

Novitzky Vojtech

ESWMK

 

Příloha 9

Návrh

na ověřovatele Sněmovny národů

Poslanci zvolení v ČR:

Houška František

OF

Matochová Soňa

MORSL

Lux Josef

KDU

Poslanci zvolení v SR:

Kulan Peter

VPN

Kurťák Michal

KDH

Sýkora Michal

KSČ

Syč Ján

SNS

Baculáková Veronika

ESWMK

Výbor zahraniční:

Poslanci zvolení v ČR:

Blažek Antonín

OF

 

Bratinka Pavel

OF

3

Doležal Bohumil

OF

 

Sokol Jan

OF

 

Mikan Vladimír

OF

 

Kobylka Jan

OF

 

Ledl Lubomír

KSČ

2

Kaplanová Marie

KDU

 

Zapletal Pavel

MORSL

 

Poslanci zvolení ve SR:

Suchán Pavol

VPN

l

Zelenay Roman

VPN

 

Šebej František

VPN

 

Gémesi Karol

VPN

 

Horník Ján

KDH

 

Volek Imrich

KDH

 

Kubíček František

KSČ

 

Kanis Pavol

KSČ

 

Hrivík Pavol

SNS

 

Výbor pro plán a rozpočet:

Poslanci zvolení v ČR:

Zeman Miloš

OF

1

Hlavička Bohumil

OF

 

Němec Igor

OF

3

Senjuk Rostislav

OF

 

Šedivý Filip

OF

 

Skalický Jiří

OF

 

Arnošt František

KSČ

 

Ransdorf Miloslav

KSČ

 

Tichý Bohumil

MORSL

 

Poslanci zvolení ve SR:

Morovič Ján

VPN

 

Kočtúch Hvezdoň

VPN

2

Kulan Peter

VPN

 

Stračár Slavomír

VPN

 

Krištofík Štefan

KDH

 

Serenčéš Peter

KSČ

 

Košnár Jozef

KSČ

 

Molnár Juraj

SNS

 

Bugár Vojtech

ESWMK

 

Výbor branný a bezpečnostní:

Poslanci zvolení v ČR:

Lis Ladislav

OF

1

Uhl Petr

OF

 

Stome Karol

OF

 

Hladík Jaroslav

OF

 

Devátý Stanislav

OF

 

Šolc Jan

OF

 

Parkanová Vlasta

OF

 

Petrová Jana

OF

 

Kostya Libor

KSČ

 

Fričar Jan

KDU

 

Pernica František

MORSL

 

Poslanci zvolení ve SR:

Mečiar Vladimír

VPN

 

Haško Alfred

VPN

2

Glezgo Štefan

VPN

 

Kováč Ladislav

VPN

 

Sándorová Eleonora

VPN

 

Kvasnička Ladislav

KDH

 

Klokner Jozef

KDH

 

Kováč Marián

KSČ

3

Rajdzy László

ESWMK

 

Slota Ján

SNS

 

Výbor hospodářský:

Poslanci zvolení v ČR:

Fišera Ivan

OF

 

Štern Jan

OF

2

Humpál Václav

OF

 

Hruška Milan

OF

 

Kovaříková Drahomíra

OF

 

Sláma Věroslav

OF

 

Valtr Vladislav

OF

 

Souček Jiří

OF

 

Pernica Josef

KSČ

 

Vodehnal Jan

KSČ

 

Adamec Ladislav

KSČ

 

Motyčka Ludvík

KDU

 

Tomis Václav

MORSL

 

Poslanci zvolení ve SR:

Roubal Miloslav

VPN

 

Szöllösová Helena

VPN

 

Hacaj Ján

VPN

 

Kontra Martin

VPN

3

Ondrejkovič Anton

VPN

 

Ambros Rafael

KDH

 

Tahy Miroslav

KDH

1

Sýkora Michal

KSČ

 

Moric Víťazoslav

SNS

 

Šedovič Jozef

SNS

 

Surový František

SEWMK

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP