USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 540

k návrhu pořadu 18. schůze Sněmovny národů

Sněmovna národů na své 18. schůzi dne 28. dubna 1992 schválila tento návrh pořadu:

1. nové projednání vládního návrhu zákona o zrušení pracovních kategorií (tisk 1400) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1479)

2. nové projednání návrhu zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností (tisk 955) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1392)

3. nové projednání vládního návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (tisk 1412) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1492)

4. nové projednání vládního návrhu zákona o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 (tisk 1448) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1498)

5. žádost o udělení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců Federálního shromáždění.

J. Lux v.r.; P. Kulan v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP