FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 531

k projednání postupu ke sjednocení usnesení sněmoven

Federálního shromáždění k

- návrhu zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností (tisk 955)

- vládnímu návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (tisk 1412)

- vládnímu návrhu zákona o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 (tisk 1448)

Sněmovna národů na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. dubna 1992 dle § 31 písm. a) zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění souhlasí s opětovným projednáním:

- návrhu zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností (tisk 1412)

- vládního návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (tisk 1412)

- vládního návrhu zákona o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 (tisk 1448)

na samostatné schůzi Sněmovny národů.

J. Lux v.r.
P. Kulan v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP