FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 514

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na opětovné projednání vládního návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 1410) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1491)

Sněmovna národů na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. dubna 1992 schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na opětovné projednání vládního návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 1310) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1491) na 17. schůzi Sněmovny národů, která se bude konat 15. dubna 1992.

P. Kulan v.r.
J. Lux v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP