USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 513

k návrhu pořadu 16. schůze Sněmovny národů

Sněmovna národů na své 16. schůzi dne 14. dubna 1992 schválila tento návrh pořadu:

1. Návrh ústavního zákona. kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1366).

Lux v.r.; P. Kulan v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP