FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 511

k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu

Sněmovna národů na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. dubna 1992

zvolila

ověřovatele zápisu

poslance

Josefa Luxe

Petra Kulana.

J. Lux v.r.
P. Kulan v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP