USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 500

k návrhu na zařazení členů komise 17. listopadu 1991 do výborů SN

Sněmovna národů na své 15. schůzi dne 12. března 1992

vzala na vědomí,

že dočasně uvolnění poslanci

Jaroslav CUHRA je členem výboru ústavně-právního
Stanislav DEVÁTÝ je členem výboru branného a bezpečnostního
Štefan GLEZGO je členem výboru branného a bezpečnostního
je členem výboru mandátového a imunitního
Petr TOMAN je členem výboru ústavně-právního
Štefan BAČINSKÝ je uvolněn z členství ve výboru ústavně-právním z důvodu výkonu funkce ředitele FBIS.


J. Syč v.r.; S. Matochová v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP