USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 499

k návrhu pořadu 15. schůze Sněmovny národů

Sněmovna národů na své 15. schůzi dne 12. března 1992 schválila tento návrh pořadu:

1. Návrh VÚP SL a SN na vydání zákona o platech soudců Nejvyššího soudu ČSFR a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů (tisk 1280) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1325)

2. Zařazení poslanců do výborů Sněmovny národů.

J. Syč v.r.; S. Matochová v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP