FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 498

k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslanci SN

Sněmovna národů na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a

Sněmovny národů dne 11. března 1992

vzala na vědomí odpovědi

předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy

tisk 1224 - na interpelaci podanou poslancem M. Kováčem

(tisk 1160) - poslanec vyjádřil nespokojenost s odpovědí, očekává novou odpověď

místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc.

tisk 1242 - na interpelaci podanou poslancem M. Zemanem (tisk 1082)

tisk 1315 - na interpelaci podanou poslankyní O. Pavúkovou (tisk 1262) tisk 1356 - na interpelaci podanou poslankyní M. Kaplanovou (ústní)

ministra financí ČSFR Doc. Ing. V. Klause, CSc.

tisk 980 - na interpelaci podanou poslancem P. Serenčéšem (tisk 890) tisk 992 - na interpelaci podanou poslancem V. Váňou (tisk 896)

tisk 1017 - na interpelaci podanou poslancem V. Váňou (tisk 872)

tisk 1123 - na interpelaci podanou poslancem J. Vildem (ústní)

ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc.

tisk 1278 - na interpelaci podanou poslancem P. Dostálem (tisk 1158)

ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

tisk 1052 - na interpelaci podanou poslankyní J. Petrovou (ústní) tisk 1080 - na interpelaci podanou poslancem J.mSyčem (tisk 983)

tisk 1124 - na interpelaci podanou poslancem P. Hrivíkem (tisk 1013)

tisk 1294 - na interpelaci podanou poslancem A. Haškem (ústní)

ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

tisk 1337 - na interpelaci podanou poslancem M. Kováčem (ústní)

ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye

tisk 1293 - na interpelaci podanou poslancem J. Molnářem (tisk 1261)

ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala

tisk 1223 - na interpelaci podanou poslancem P. Gandalovičem (ústní)

tisk 1243 - na interpelaci podanou poslancem P. Gandalovičem (tisk 1155)

tisk 1316 - na interpelaci podanou poslankyní M. Adriánovou (ústní)

tisk 1350 - na interpelaci podanou poslancem P. Gandalovičem (ústní)

tisk 1351 - na interpelaci podanou poslancem J. Mlynárikem (ústní)

tisk 1353 - interpelace podaná poslancem Z. Brůžkem (ústní)

tisk 1354 - interpelace podaná poslancem J. Horníkem (ústní).


S. Matochová v.r.
J. Syč v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP