FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 492

k návrhu na nové projednání návrhu zákona o platech soudců Nejvyššího soudu ČSFR a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů (tisk 1280)

Sněmovna národů na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a

Sněmovny národů dne 11. března 1992 přijala toto usnesení:

Sněmovna národů dle § 31 písm. a) zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění souhlasí s opětovným projednáním návrhu zákona o platech soudců Nejvyššího soudu ČSFR a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů (tisk 1280) na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů.


S. Matochová v.r.
L. Žáček v.r.
F. Magyar v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP