FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 490

k návrhu na nové projednání návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1366)

Sněmovna národů na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a

Sněmovny národů dne 11. března 1992 přijala toto usnesení:

Sněmovna národů dle § 31 písm. a) zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění souhlasí s opětovným projednáním návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1366) na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

S. Matochová v.r.
J. Syč v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP