FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 462

k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu

Sněmovna národů na své 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. března 1992

zvolila

ověřovateli zápisu

poslance

Jána Syče

Soňu Matochovou


S. Matochová v.r.
J. Syč v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP