FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 456

k návrhu na souhlas s dohodovacím řízení k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci ve znění pozdějších předpisů (tisk 1071/A)

Sněmovna národů na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. února 1991

- dle § 31 písm. b) zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění souhlasila s dohodovacím řízením k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci ve znění pozdějších předpisů

- dle § 32 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění zvolila členy dohodovacího výboru poslance

Houšku Františka

Mečla Josefa

Sokola Jana

Matochovou Soňu

Kontru Martina

Kurťáka Michala

Kanise Pavola

Romana Ladislava.

M. Kurťák v.r.
F. Houška v.r.
M. Šutovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP