USNESENI SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 452

k návrhu na volbu člena předsednictva Federálního shromáždění

Sněmovna národů na své 14. schůzi dne 17. února 1992 zvolila

členem předsednictva Federálního shromáždění poslance

Ing. Miroslava Tahyho.

F. Houška v.r.; M. Kurťák v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP