FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 442

k návrhu na zahájení dohodovacího řízení k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby (tisk 925)

Sněmovna národů na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a

Sněmovny národů dne 30. ledna 1992

- dle § 31 písm. b) zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění zahájila dohodovací řízení k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby (tisk 925)

- dle § 32 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění zvolila členy dohodovacího výboru poslance

Ondrejkoviče Antona

Roubala Miloslava

Stomeho Karola

Tahyho Miroslava

Motyčku Ludvíka

Senjuka Rostislava

F. Houška v.r.
M. Kurťák v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP