FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 435

k odpovědi předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 1188) na interpelaci podanou poslancem B. Kočtúchem (tisk 1133) Sněmovna národů na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. ledna 1992 schválila toto usnesení:

Sněmovna národů dále požaduje, aby vláda ČSFR, její jednotliví členové ve svých odpovědích na interpelace poslanců plně respektovali fakta materiální pravdy. Pak odpovědi nebudou ani formální ani alibistické. V některých případech, např. v odpovědi předsedy vlády ČSFR na interpelaci poslance B. Kočtúcha, se uvedený princip nerespektoval.

Sněmovna národů žádá jeho důsledné dodržování.

F. Houška v.r.
M. Kurťák v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP