FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 434

k odpovědi předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy (tisk 1044) na interpelaci podanou poslancem SN M. Zemanem (tisk 949) Sněmovna národů na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. ledna 1992 schválila toto usnesení:

Sněmovna národů bere na vědomí, že poslanec SN M. Zeman vyjádřil nespokojenost s odpovědí předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 1044) na svoji interpelaci (tisk 949) vzhledem k tomu, že tato odpověď nereaguje na otázky, které byly položeny.

Sněmovna národů proto požaduje novou odpověď v zákonem stanovené lhůtě.

F. Houška v.r.
M. Kurťák v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP