FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 433

k odpovědím na interpelace

Sněmovna národů na 20. společné schůzi Sněmovny lidu

a Sněmovny národů dne 28. ledna 1992 vzala na vědomí odpovědi předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy

tisk 993 - na interpelaci poslance P. Gandaloviče (tisk 852)

tisk 1044 - na interpeaci poslance M. Zemana (tisk 949)

tisk 1096 - na interpelaci poslance A. Ondrejkoviče (ústní)

tisk 1222 - na interpelaci poslance V. Tomise (tisk 829) místopředsedy vlády ČSFR JUDr. P. Rychetského

tisk 1146 - na interpelaci poslance P. Tomana (tisk 981)

tisk 1154 - na interpelaci poslance J. Skalického (ústní) místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera tisk 990 - na interpelaci poslance H. Kočtúcha (tisk 895)

tisk 1048 - na interpelaci poslance I. Batty (tisk 950) tisk 1120 - na interpelaci poslance P. Hrivíka (tisk 1012) tisk 1121 - na interpelaci poslance V. Sochora (ústní) tisk 1135 - na interpelaci poslance M. Kováče (ústní)

tisk 1136 - na interpelaci poslance I. Volka (tisk 991)

tisk 1205 - na interpelaci poslance S. Devátého (tisk 1142) tisk 1217 - na interpelaci poslance M. Ransdorfa (tisk 1035) ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc.

tisk 1014 - na interpelaci poslance V. Váni (tisk 896) tisk 1184 - na interpelaci poslance I. Batty (tisk 1097) ministra vnitra ČSFR Ing. J. Langoše

tisk 976 - na interpelaci poslance Z. Borose (tisk 879) tisk 1022 - na interpelaci poslance H. Kočtúcha (tisk 894) tisk 1119 - na interpelaci poslankyně J. Petrové (ústní) ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

tisk 1094 - na interpelaci poslance I. Fišery (tisk 1031) tisk 1095 - na interpelaci poslance J. Skalického (ústní) ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye

tisk 1032 - na interpelaci poslankyně J. Petrové (ústní) tisk 1034 - na interpelaci poslance V. Sochora (ústní)

tisk 1206 - na interpelaci poslankyně K. Samkové (tisk 1183) ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala

tisk 1015 - na interpelaci poslance V. Váni (tisk 872)

tisk 1069 - na interpelaci poslance V. Sochora (ústní) tisk 1151 - na interpelaci poslance M. Prokopa (tisk 1130)

F. Houška v.r.
M. Kurťák v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP