FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 429

k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu

Sněmovna národů na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. ledna 1992

zvolila

ověřovateli zápisu

poslance

Houšku Františka

Kurťáka Michala
M. Kurťák v.r.
F. Houška v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP