USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 425

k návrhu pořadu 13. schůze Sněmovny národů

Sněmovna národů na své 13. schůzi dne 20. prosince 1991 schválila tento návrh pořadu:

1. opětovné projednání vládního návrhu zákona o Státní bance československé (tisk 1024)

2. opětovné projednání vládního návrhu zákona o bankách (tisk 1023)

P. Kulan v. r.; J. Lux v. r.
M. Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP