FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 415

k opětovnému projednání vládního návrhu zákona o Státní bance československé a vládního návrhu zákona o bankách (tisky 1024 a 1023)

Sněmovna národů na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. prosince 1991 přijala toto usnesení:

Sněmovna národů souhlasí s opětovným projednáním vládního návrhu zákona o Státní bance československé (tisk 1024) a vládního návrhu zákona o bankách (tisk 1023) na samostatné schůzi Sněmovny národů, a to ještě ve dnech konání 19. společné schůze obou sněmoven.

P. Kulan v. r., L. Žáček v.r., J. Lux v. r.
M. Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP