FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 409

k návrhu na změnu pořadu 19. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna národů na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. 12. 1991 vypustila z návrhu pořadu 19. společné schůze SL a SN

- návrh ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSFR (tisk 1054)

- návrh zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 490/1991 Sb., o způsobu provádění referenda, a zákon č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního soudu ČSFR a o řízení před ním (tisk 1079)

- návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 327/1991 Sb., o referendu (tisk 1055)

- návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby (tisk 925)

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (tisk 1098)

- návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928)

- zprávu o dodržování lidských práv v ČSFR (tisk 1111)

- zprávu vlády ČSFR o situaci a výhledu československého zemědělství (tisk 1009)

- zprávu generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního řízení a o výsledcích postihu funkcionářů bývalého režimu

rozhodla, že

- vládní návrh zákona o úpravě a vypořádání majetkových vztahů v družstvech (tisk 1047) bude projednáván ve dnech 17. a 18. prosince 1991

- vládní návrh zákona o státním rozpočtu federace n rok 1992 (tisk 1118) bude projednáván od 19. do 22. prosince 1991.

P. Kulan v. r., J. Lux v. r.
M. Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP