FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 398

k návrhu na rozšíření programu 19. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna národů na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. prosince 1991 rozšířila návrh pořadu 19. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů o bod návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (tisk 1098).

P. Kulan v. r., J. Lux v. r.
M. Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP