FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 392

k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu Sněmovny národů

Sněmovna národů na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. prosince 1991 zvolila ověřovateli zápisu

poslance
Josefa LUXE
Petera KULANA


J. Lux v. r., P. Kulan v. r.
M. Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP