FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 380

k návrhu na vypuštění bodu: Volba generálního inspektora ozbrojených sil z programu 18. společné schůze SL a SN

Sněmovna národů na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a

Sněmovny národů dne 12. listopadu 1991 na návrh politického grémia vypustila bod: Volba generálního inspektora ozbrojených sil z programu 18. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.


F. Houška v. r.
M. Šútovec v. r.
J. Syč v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP