FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 381

k pořadí projednávání jednotlivých bodů návrhu programu 18. společné schůze SL a SN

Sněmovna národů na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a

Sněmovny národů dne 12. listopadu 1991 odsouhlasila toto pořadí projednávání zbývajících bodů návrhu pořadu 18. společné schůze SL a SN

1. Vládní návrh na ustavení presidia a dozorčí rady Federálního fondu národního majetku (tisk 975) a usnesení SL a SN (tisk 1008)

2. Návrh zákona o jednorázovém vánočním příspěvku na nezaopatřené děti (tisk 967) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1007)

3. Zpráva předsedů volebních komisí o výsledcích III. kola voleb a projednávání postupu voleb

4. Návrh zákona o době nesvobody (tisk 517A)

5. Návrh na usnesení SL a SN o návrhu na vyhlášení referenda (tisky 860, 893, 982, 994, 1001, 1005)

6. Zpráva ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera o čs. zahraniční politice

7. Návrh ústavního zákona o vypořádání majetku ČSFR mezi Českou republikou a Slovenskou republikou (tisk 857)


Syč v. r.
M. Šútovec v. r.
F. Houška v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP